Nazwa rojuAktywnośćPochodzenie roju meteorów
Kwadrantydy początek stycznia planetoida (196256) 2003 EH1 , rozbita w katastrofie w 1490 roku.
delta Leonidy przełom lutego i marca planetoida (4450) Pan
Lirydy koniec kwietnia kometa C/1861 G1 (Thatcher)
pi Puppidy koniec kwietnia kometa 26P/Grigg-Skjellerup
eta Akwarydy początek maja kometa Halleya  (1P/Halley)
eta Lirydy początek maja kometa C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)
tau Herkulidy początek czerwca kometa 73P/Schwassmann-Wachmann
Arietydy połowa czerwca Marsdena grupa komet muskających Słońce
Czerwcowe Bootydy koniec czerwca kometa 7P/Pons-Winnecke
Lipcowe Pegazydy początek lipca kometa C/1979 Y1 (Bradfield)
Południowe delta Akwarydy koniec lipca Krachta lub Machholza grupa komet muskających Słońce
alfa Kaprikornidy koniec lipca kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková
Perseidy połowa sierpnia kometa 109P/Swift-Tuttle
kappa Cygnidy połowa sierpnia planetoida (361861) 2008 ED69 ?
alfa Aurygidy przełom sierpnia i września kometa C/1911 N1 (Kiess)
Piscydy wrzesień kometa C/1908 R1 (Morehouse)
delta Aurygidy przełom września i października kometa C/1972 E1 (Bradfield)
Drakonidy początek października kometa 21P/Giacobini-Zinner
Orionidy koniec października kometa Kometa Halleya  (1P/Halley)
Leo Minorydy koniec października kometa C/1739 K1 (Zanotti)
Południowe Taurydy początek listopada kometa Kometa Enckego  (2P/Encke) i inne
Północne Taurydy połowa listopada planetoida 2004 TG10  i inne
Leonidy połowa listopada kometa 55P/Tempel-Tuttle
Andromedydy początek grudnia kometa 3D/Biela
chi Orionidy początek grudnia prawdopodobnie planetoida (2201) Oljato
Fenicydy początek grudnia kometa 289P/Blanpain
Monocerotydy początek grudnia kometa D/1917 F1 (Mellish)
Geminidy połowa grudnia planetoida (3200) Phaethon
Ursydy koniec grudnia kometa 8P/Tuttle

Źródło: WikiPedia